https://www.traditionrolex.com/36

https://www.traditionrolex.com/36

Reference - Dodávky zařízení v oblasti tepelné energetiky a úpravy vody - Inteka Brno

https://www.traditionrolex.com/36

TYP TECHNOLOGIE

the top six ways to promote your business with corporate donationshttps://www.procura-portugal.org/peoplehome 
Nový zdroj tepla při změně palivové základny výhradně na zemní plyn
Investor : Neratovice / Awil group / SPOLANA a.s.
invest. 191 / 212 / 452 mil. Kč
2x 55t/h páry
Studie proveditelnosti, indikace investičních nákladů
 
Využití tepla spalin kovářské pece
Investor : IMMO PB a.s. / První brněnská kovárna
1 mil. Kč
640 kW
Dodávka a montáž spalinového výměníku, Projektová dokumentace
 
„PAJU ENERGO Velké Opatovice, zplyňování biomasy v areálu P-D Refractories CZ v k.ú. Velké Opatovice“
Investor : Paju Energo s.r.o.
1,4 mil. Kč
3,23MWt, 2,4MWe
Pyrolýzní splynování slámy s následným spalováním vyrobeného plynu v KGJ (kogeneračních jednotkách)
 
„RETROFIT STÁVAJÍCÍHO ODSÍŘENÍ V ELEKTRÁRNĚ OPATOVICE“
Investor : Elektrárna Opatovice / TENZA
3,47 mil. Kč
378 MW
DPS, DSP, podklady pro SÚ + výkon TDI - Úpravy na ploše A, Úpravy na ploše CD, Potrubní a kabelové mosty (včetně návrhu OK) - administrace, koordinace, katalogy do PDMS - modelování stavební části - modelování OK a pomocných OK- modelování zařízení - modelování potrubí - výkresová dokumentace v 2D - předběžné seznamy
 
Elektrárna PPC Kushiara, Bangladesh (Elektrárna s paroplynovým cyklem)
Investor : KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
invest 2,8 mld. Kč
170MWe
Technická pomoc při zpracování cenové nabídky (Bilanční výpočty, návrh komponent, předprojekční příprava)
 
Rekonstrukce kombinovaného zdroje el. energie a tepla v Teplárně Loučovice (BIOMASA)
Investor : Teplárna Loučovice / EKOL, spol. s r.o.
4,2 mil. Kč
Parní kotel 25 t/h, (max. trvale 34 t/h, 6,5 MPa(a) 480°C/135°C 19,4MWt (max. trvale 24,9 MWt) Výroba el. 7486 kWe
Koordinovaný projekt, Koordinační činnost mezi SO, IO a PS, dokumentace jednotlivých provozních souborů dle nabídky, Autorský dozor Rekonstrukce znamená instalaci nového kotle na spalování biomasy a s tím souvisejících opratření. (Spojovací potrubí vnitřní, Tepelná úprava vody, Kondenzátní hospodářství, Chemická úprava vody, Kompresorová stanice, Systém chlazení)
GO pískových filtrů kondenzátu
Investor : Teplárna České Budějovice a.s.
1 mil. Kč
0
realizace generální opravy
 
Rekonstrukce předúpravy CHÚV 5 - čiřicí reaktory + periferie
Investor : Teplárna Trmice, a.s. / SES Bohemia Engineering a.s.
23,3 mil. Kč
350 m3/h
Dodávka a montáž dvou čiřičů CHÚV vč. periferií - čiření v alkalické oblasti, při zachování principu dávkování vápenného hydrátu a pomocných fakulantů. Dále pak písková filtrace v gravitačních vertikálních filtrech s reg. výkonu. MaR a Elekro. Automatický provoz vč. zavedení do stávajícího ŘS.
 
Fluidní kotel na biomasu: „Rekonstrukce a modernizace energetického hospodářství Pila FEP Návsí“
Investor : Bioelektrárna Návsí Jabluňkov / MPS Mont, a.s.
3,6 mil. Kč, invest. 120 mil. Kč
10 t/h páry, TG 1,8 MWe
Zpracování koncepce, dokumentace DPS, DSP a ZD + autorský dozor
 
Výměníková stanice 65,8 MW, provoz Špitálka
Investor : Teplárny Brno, a.s.
1,9 mil. Kč
65,8 MW
Koncepce a projektová dokumentace prováděcí vč. výrobní dokumentace a OCK
 
„MOSTEK Energo“
Investor : Mostek / PBS Energo / ILD cz, s.r.o.
3 mil. Kč
5,6MWe
Koncepce propojení teplárny a projektová dokumentace prováděcí Potrubní rozvody páry a kondenzátu, Napájení kotle, zapojení TG, Tepelná úprava vody, CHÚV
 
Odsíření spalin v TČB
Investor : Teplárna České Budějovice a.s.
invest. 500 mil. Kč
pro dva parní kotle 250 t/h páry
Zpracování dokumentace DSP a ZD
 
Vyvedení tepelného výkonu do horkovodu
Investor : Elektrárna Prunéřov / ČEZ a.s.
5 mil. Kč
0
Detail desing, autorský dozor pro DPS: Výměníková stanice – interní otop, Systém doplňovací síťové vody, Čerpací stanice síťové vody
 
GO pískových filtrů chladící vody
Investor : Teplárna České Budějovice a.s.
1,14 mil. Kč
0
realizace generální opravy
 
Úprava doplňovací vody pro chladící okruh, boční filtrace
Investor : Bioelektrárna Sviadnov / EKOL spol. s r.o.
0
18 m3/h
Projektová dokumentace pro provedení stavby
 
Rekonstrukce a oprava neutralizace v CHÚV I.
Investor : Teplárna České Budějovice a.s.
2 mil. Kč
0
Gen. dodavatel: Dodávka a montáž vč. projektové dokumentace
 
Novostavba energetického centra společnosti oncomed manufacturing a.s. v kú Brno - Řečkovice (Areál bývalé Lachemy)
Investor : oncomed manufactoring a.s.
0,2 mil. Kč
4,4 t/h + 1,3MWt
Zajištění technického dozoru investora TDI a montážní výpomoci generálnímu dodavateli
 
Reonstrukce předúpravy CHÚV 5 -čiření
Investor : Teplárna Trmice, a.s.
1,8 mil. Kč invest. 50 mil. Kč
360 m3/h
Zpracování projektové dokumentace DSP a ZD
 
PS 08 – Vyvedení tepla Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II.
Investor : Elektrárna Prunéřov II. /_ / G-Team, a.s.
5 mil. Kč
33MW
Projektová dokumentace (Basic Design, Detail Design)
 
Likvidace odpadních vod
Investor : Teplárna České Budějovice a.s. / MICo, spol. s r.o.
29,2 mil. Kč
360 m3/h
Hlavní dodavatel, realizace včetně projektové dokumentace
 
Výstavba kondenzační TG6 s chladicím centrem
Investor : Teplárna České Budějovice a.s. / G-Team
invest. 300 mil. Kč
12MWe
Projektová dokumentace (DUR, DSP, realizační projekt, autorský dozor)
 
Systém doplňování síťové vody
Investor : Elektrárna Prunéřov a.s. / ŠKODA PRAHA Invest
0
15 m3/h
Projektová dokumentace pro provedení stavby
Demineralizační stanice
Investor : Rafinerie Petrobrazi / CBI & Lummus
3,5 mil. Kč
300 m3/h
Projektová dokumentace (Basic Design)
 
Rekonstrukce kondenzátoru TG 11 - 1250m2
Investor : Unipetrol Litvínov / Alstom a.s.
0,6 mil. Kč
TG 25 MW
Projekt rekonstrukce kondenzátoru zahrnoval projekt demontáží, úpravy systému, projekt zpětné montáže
 
Rekonstrukce nízkotlaké kotelny a CHÚV
Investor : MKZ Rájec Jestřebí
invest. 3 mil. Kč
0
Dodávka zařízení vč. projektové dokumentace pro provedení stavby
 
Modernizace uhelné kotelny - ŽDB Bohumín závod Nový Bohumín
Investor : ŽDB Bohumín / Bresson
3,2 mil. Kč
2x 16MW uhlí, 1x 12MW plyn
Koncepce, projektová dokumentace komplet vč. periferií
 
Čištění chladicí emulze - chladicí okruh
Investor : Šroubárna Kyjov spol. s r.o.
2,2 mil. Kč
23 m3/h
Dodávky a motáže včetně projektové dokumentace
Neutralizace agresivní odpadní vody
Investor : Rafinerie Arpechim / CBI & Lummus
2,8 mil. Kč
400 m3/h
Projektová dokumentace
 
Instalace fluidní kotelny včetně zauhlování
Investor : Klatovská teplárna, a.s.
invest. 80 mil. Kč
11 t/h páry
( oceněn jako PROJEKT ROKU 2008 -TEPLÁRENSKÉ ZDRUŽENÍ ČR ) Zpracování DSP a ZD + částečně inženýring při realizaci
Předúprava vody
Investor : Rafinerie Petrobrazi / CBI & Lummus
5 mil. Kč
840 m3/h
Projektová dokumentace (Basic Design)
 
Výstavba kotelny 2x 8 t/h
Investor : Nová Mosilana a.s.
2,6 mil. Kč
2x 8t/h pýry
Projektová dokumentace
 
Rekonstrukce čiření v CHÚV I
Investor : Teplárna České Budějovice a.s.
21,7 mil. Kč
300 m3/h
Dodávka a montáž zařízení vč. projektové dokumentace pro provedení stavby
 
Projekt a dodávka VTO
Investor : Chemopetrol Litvínov / K - PROTOS
11 mil. Kč
265 t/h páry, 160/220°C
Gen. dodavatel: Dodávka a montáž vč. projektové dokumentace
 
Úpravy parokondenzačního systému
Investor : Kappa Packaging Czech, s.r.o.
2,5 mil. Kč
0
Dodávky včetně projektové dokumentace
 
Dostavba CHÚV – odželeznění vody z vrtů
Investor : Nová Mosilana a.s.
5 mil. Kč
160 m3/h
Projektová dokumentace pro provedení stavby
 
Sklad demivody 900m3, projekt a dodávka
Investor : Teplárna České Budějovice a.s.
9,5 mil. Kč
920 m3
Dodávka a montáž ocelové nádrže 2x460m3 umístěné na betonových základech, propojovací potrubí, alkalizace vybavena sudovým stáčecím čerpadlem, nádrží a dávkovacím čerpadlem.
 
Doplnění demi-linky DL 3, CHÚV I
Investor : Teplárna České Budějovice a.s.
10,7 mil. Kč
150 m3/h
Gen. dodavatel: Dodávka a montáž vč. projektové dokumentace
 
Kotelna na spalování Biomasy 55 t/h, 6,7 MPa, 450 °C
Investor : Wicker / PBS DIZ a.s.
3 mil. Kč
55 t/h
Projektová dokumentace pro provedení stavby
 
CHÚV pro parní kotelnu - kyselá dekarbonizace
Investor : Brudra Radotín a.s. / BRESSON a.s.
2,6 mil. Kč
10 m3/h
Dodávka zařízení vč. projektové dokumentace pro provedení stavby
 
Sklad regenerantů NaOH, FeCl3 a HCl
Investor : Teplárna České Budějovice a.s.
8,6 mil. Kč
25 - 40 m3 nádrže
Gen. dodavatel: Dodávka a montáž vč. projektové dokumentace
 
Rekonstrukce dmychadlové stanice
Investor : Pražská teplárenská a.s. Teplárna Malešice
8,5 mil. Kč
6 500 m3/h
Gen. dodavatel: Dodávka a montáž vč. projektové dokumentace
 
Horkovodní kotelna 3x 7,1 MW
Investor : Brudra Radotín a.s. / BRESSON a.s.
1,2 mil. Kč
3x 7,1 MW
Projektová dokumentace pro provedení stavby
 
Rozšíření teplárny Holešovice o kotle pro letní provoz
Investor : Teplárna Holešovice / Pražská teplárenská a.s.
0,5 mil. Kč
2x 20-25t/h, 1,4MPa, 240°C, 105°C
Projektová dokumentace a autorský dozor v rozsahu: PS 26 Kotelna, DPS 26.01 Nová kotelna DPS 26.02 Napájecí stanice, DPS 26.03 Potrubní propojení, DPS 26.04 Demontáže strojní, PS 50 Technika prostředí, SO 28/R 01 Kompresorová stanice
 
Kotelna na termoolej pro ČOV v Brně Modřicích
Investor : Modřice / Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
0,8 mil. Kč
2,9 MW
Projektová dokumentace DPS, DSP, Autorský dozor
 
Doplnění filtrace chladicí vody
Investor : Teplárna České Budějovice a.s.
9,9 mil. Kč
150 m3/h
Gen. dodavatel: Dodávka a montáž vč. projektové dokumentace
 
Rekonstrukce kotelny nový kotel OKP25 + spalinový výměník
Investor : Vitka Brněnec a.s.
1,2 mil. Kč
25t/h páry
Dokumentace DSP a DPS, autorský dozor
 
Rekonstrukce kotle K6 125 t/h, 9,4 MPa, 540°C a kotle K7 150 t/h, 9,4 MPa, 540°C
Investor : SPOLANA a.s. / ABB ENS s.r.o.
invest. 500 mil. Kč
275 t/h páry
Projektová dokumentace + inženýring
 
Výstavba horkovodní kotelny 2x27 MW + VS 51 MW
Investor : Teplárny Brno a.s. - provoz Červený Mlýn
1,3 mil.Kč invest 65 mil. Kč (celk. invest. 1,8 mld. Kč)
54 MW
Projektová dokumentace + inženýring - realizační projekt - autorský dozor - projekt skutečného provedení
 
Využití tepla spalin kotle K1
Investor : Teplárny Brno a.s. - provoz Špitálka
2 mil. Kč, invest. 350 mil.
7MW
Dokumentace DSP a DPS, výkon GP, kondenzační výměník 7 MW
 
Výstavba kotle K1 250 t/h, 9,4 MPA, 520°C
Investor : Teplárny Brno a.s. - provoz Špitálka
12 mil. Kč, invest. 350 mil.
250 t/h, 9,4 MPa, 520 °C

Předmět kontraktuTyp technologie

https://www.traditionrolex.com/36

https://www.traditionrolex.com/36