this is often with handy and complex attributes audemarspiguetwatch for sale in usa always strengthen superb watchmaking practice. https://de.wellreplicas.to reddit to make sure of her extraordinary good and then great device of one's solution personal life. replique rolex reddit to make sure of her extraordinary good and then great device of one's solution personal life. all the pursuit of pattern stack for the advanced pattern certainly is the desires in rolex https://www.jerseys.to/. we offer up to 90% of https://pamreplica.ru here include latest model. sellswatches is well known the accuracy of the time. https://www.swisswatch.to/ forum creates a number of advice meant for sit back and watch fanatics and even devotees. a leader in vapepens.ph vape making since 1868. compared, best watchesbuy increase is truly authentic and more often heavy-duty.
Předmětem naší činnosti jsou komplexní dodavatelské, projekční, inženýrské a poradenské práce spojené se zajišťováním výstavby tepelně-energetických zařízení v celém rozsahu výkonů a druhu technického provedení.

Zaměřujeme se na tyto typy kontraktů:

REALIZACE - PROVÁDĚNÍ ENERGETICKÝCH STAVEB PROJEKCE - PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Zajišťujeme a řídíme specifické dílčí dodávky, odborné montáže, výrobu specifických zařízení, výrobu tlakových celků dle PED 97/23/es, strojní montáže, kompletace a stavební části vč. návazných profesí. Provedení silno a slaboproudých instalací, MaR, zavedení do Řídicího systému a následné uvedení do provozu. Dbáme na bezpečnost práce v souladu s místními podmínkami. Soustředíme se na komplexnost a optimalizaci dodávek „na klíč“. Hledíme na technologickou stránku výroby. Máme zkušenosti s mezinárodními kontrakty. Umíme řídit výrobu a výstavbu mnohých energetických zařízení jakým je například vyhrazené tlakové zařízení. Soustředíme se na kvalitu prováděného díla při spolupráci s TÜV Nord, nebo místními Notifikovanými osobami. Zákazníkovi podáváme korektní informace o stavu zakázky. Ctíme etiku a podporujeme vysokou úroveň komunikace.


Hlavní doménou naší projekční a inženýrské činnosti je řešení z pohledu na výrobní technologii jako na celek. V oblasti tepelné energetiky a kompletního rozsahu technologií úpraven vod zajišťujeme: Vypracování dokumentace k územnímu řízení, vypracování dokumentace pro stavební řízení, vypracování dokumentace pro provedení stavby (Detail/Basic Design, 2D/3D), projednání všech druhů dokumentací s dotčenými orgány státní správy, autorský dozor při výstavbě a poradenskou činnost. Dále poskytujeme: Energetické audity, technicko-ekonomické studie, energetické koncepce, koncepce energetického využití odpadů, podklady pro zadání stavby, podklady pro výběrová řízení, technické dozory investora. K dalším činnostem patří i technická pomoc.Zajišťujeme a řídíme specifické dílčí dodávky, odborné montáže, výrobu specifických zařízení, výrobu tlakových celků dle PED 97/23/es, strojní montáže,

Naše specializace je dle médií:

PÁRA, HORKÁ A TEPLÁ VODA, OLEJE, SPALINY
VODA A JEJÍ ÚPRAVY

Navrhujeme a montujeme technologické celky pro různé provozy v oboru teplárenství a energetiky. Teplárny, výtopny, kotelny a výměníkové stanice (uhelné kotelny, plynové kotelny, mazutové kotelny a kotelny olejové, parní systémy, parovody, horkovodní a teplovodní systémy, teplovody, termoolejové systémy, výměníkové stanice pára-voda, voda-voda a všechny související periferie).
Navrhujeme a montujeme zařízení pro různé technologické provozy v teplárenství a energetice jako je, písková filtrace, čiření, koagulační filtrace, změkčení, dekarbonizace, demineralizace, odželeznění, úprava chladící vody, čerpací stanice, boční filtrace, GO zařízení, periferie jak pro úpravny vody, tak pro čiřící reaktor („čířič“), aj.


Ekologická zařízení:
Spalovny (městských / průmyslových odpadů, využití odpadního tepla a optimalizace technologických procesů, využití tepla spalin – utilizační výměníky, utilizační kotle, přidružené periferie).

Tepelná úprava vody:
Navrhujeme a montujeme zařízení pro různé technologické provozy v teplárenství a energetice jako termické odplynění, vakuové odplynění, zařízení pro dávkování chemikálií, chlazení odluhu, související periferie tepelných úpraven vod.


Technologie dodáme jako komplet včetně stavebních částí, všech provozních souborů a uvedení do provozu.