Realizace - provádění energetických staveb


  • stavební příprava a dodávky stavebních částí včetně návazných profesí   
  • dodávky a odborné strojní montáže (výroba v souladu s PED 97/23/es, ČSN EN ISO 3834-2)    
  • dodávky a odborné strojní montáže včetně projektové činnosti    
  • uvádění do provozu, popř. najíždění