Úpravy vod


 • čiření
 • chemické úpravny vod (CHÚV, dekarbonizace, neutralizace)
 • čerpací stanice
 • likvidace odpadních vod
 • písková a koagulační filtrace
 • dekarbonizace změkčení, odželeznění a demineralizace
 • termické a vakuové odplynění
 • boční filtrace
 • generální opravy zařízení pro úpravu vod
 • nádržoviny a sklady vod
 • periferie (dávkování chemikálií apod.)