Technika prostředí budov / Technická zařízení budov – TZB


  • komplexní servis realizace          
  • klimatizace / Vytápění / ZTI / elektro / MaR / Tepelná čerpadla.        
  • ekvitermní regulace