Parní systémy


  • parní kotelny a energo-centra
  • parní VS
  • elektrárenské provozy TG a periferií
  • teplárenské provozy
  • spalovny (zařízení pro ekologické využití městských/průmyslových odpadů)- Termická destrukce škodlivin
  • likvidace škodlivých odpadních plynů z technologických výrob