Certifikace


V roce 2004 jsme prokázali kvalitu systému řízení, zavedeného podle mezinárodní normy ISO 9001: 2001. Při certifikaci auditor ze skupiny LL-C při svém šetření ohodnotil naší společnost nejvyšší známkou. Po organizační stránce jsme vytvořili a popsali řadu procesů a jejich návazností, vyjasnili funkční odpovědnosti a pravomoci, docílili všechny potřebné kvalifikace a zvolené zásady přijali za vlastní.
 
V roce 2017 jsme prokázali kvalitu systému řízení podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 3834-2 pro realizace a dodávky vyhrazených tlakových zařízení pro energetiku – jedná se zejména o možnost výroby a montáží technologií dle vlastních schválených technologických postupů pro svařování tzv. WPQR a možnost vystavení WPS, vizuálních a jiných NDT kontrol pro svarové spoje.