https://www.traditionrolex.com/36

https://www.traditionrolex.com/36

INTEKA Brno ‚Ä� Dodavatelsk√° a projekńćn√≠ ńćinnost v tepeln√© energetice

https://www.traditionrolex.com/36

Certifikace


V roce 2004 jsme prok√°zali kvalitu syst√©mu Ňô√≠zen√≠, zaveden√©ho podle mezin√°rodn√≠ normy ISO 9001: 2001. PŇôi certifikaci auditor ze skupiny LL-C pŇôi sv√©m Ň°etŇôen√≠ ohodnotil naŇ°√≠ spoleńćnost nejvyŇ°Ň°√≠ zn√°mkou. Po organizańćn√≠ str√°nce jsme vytvoŇôili a popsali Ňôadu procesŇĮ a jejich n√°vaznost√≠, vyjasnili funkńćn√≠ odpovńõdnosti a pravomoci, doc√≠lili vŇ°echny potŇôebn√© kvalifikace a zvolen√© z√°sady pŇôijali za vlastn√≠.
 
V roce 2017 jsme prok√°zali kvalitu syst√©mu Ňô√≠zen√≠ podle mezin√°rodn√≠ normy ńĆSN EN ISO 3834-2 pro realizace a dod√°vky vyhrazen√Ĺch tlakov√Ĺch zaŇô√≠zen√≠ pro energetiku ‚Äď jedn√° se zejm√©na o moŇĺnost v√Ĺroby a mont√°Ňĺ√≠ technologi√≠ dle vlastn√≠ch schv√°len√Ĺch technologick√Ĺch postupŇĮ pro svaŇôov√°n√≠ tzv. WPQR a moŇĺnost vystaven√≠ WPS, vizu√°ln√≠ch a jin√Ĺch NDT kontrol pro svarov√© spoje.
https://www.traditionrolex.com/36

https://www.traditionrolex.com/36