Využití tepla spalin


  • utilizační kotle          
  • spalinové výměníky         
  • optimalizace technologických procesů - aplikace na výrobní technologie