https://www.traditionrolex.com/36

https://www.traditionrolex.com/36

Dodávky, konstrukce a projekce v oblasti tepelné energetiky a úpravy vody - Inteka Brno

https://www.traditionrolex.com/36

Představení společnosti


Dámy a pánové,

dovolte mi představit Vám naši společnost INTEKA Brno spol. s r.o.

INTEKA Brno spol. s r.o. byla založena v r. 1992 pracovníky s dlouholetými zkušenostmi v projekci, konstrukci a provádění energetických staveb. Jádro týmu tvoří bývalí pracovníci ČKD Dukla, k těmto je připojena nová generace odborníků, navazujících na pověstnou profesionalitu.

Od roku 2011 je nově naší partnerskou organizací společnost Provyko s.r.o., kde odborný i manažerský kádr zajišťují bývalí pracovníci společnosti ALSTOM.

Po stránce ekonomické jsme v minulém roce prokázali nejvyšší úroveň kredibility a spolehlivosti za období posledních deseti let. Patříme proto do vysoce exkluzivní skupiny českých společností, které mohou používat certifikaci AAA jako symbol nejvyššího ratingového hodnocení.

Po stránce technické úrovně finálních technologických zařízení, díky invenci myšlení pracovníků firmy a s využitím výzkumných pracovišť dosahujeme velmi dobrých výsledků, což potvrdily dosavadní výsledky činnosti, spokojenost zákazníků a referenční listina.

Společným prvkem je silný důraz na kvalitu a atraktivitu naší společnosti. Význam akreditace roste i se vstupem do Evropské unie, neboť je důkazem kvality také pro zahraniční zákazníky.

Přál bych si, abychom stále nacházeli odvahu ke změnám, které směřují k nasazení veškerého potenciálu ve prospěch nalezení a vyztužení slabých míst dnešních procesů.

Co se týče odborné stránky, do našeho týmu patří tři autorizované osoby a šest projektových manažerů, kteří působili při realizaci energetických staveb v Německu, Kanadě, Koreji, Kazachstánu, Uzbekistánu na Slovensku a v neposlední řadě i v Ruské federaci.

Děkuji všem klientům a spolupracovníkům za dlouhotrvající spolupráci s naší společností.

Ing. Lukáš Malásek - jednatel společnosti


https://www.traditionrolex.com/36

https://www.traditionrolex.com/36