https://www.traditionrolex.com/36

https://www.traditionrolex.com/36

Dodávky, konstrukce a projekce v oblasti tepelné energetiky a úpravy vody - Inteka Brno

https://www.traditionrolex.com/36

Oblasti činnosti


Předmětem naší činnosti jsou komplexní dodavatelské, projekční, inženýrské a poradenské práce spojené se zajišťováním výstavby tepelně-energetických zařízení v celém rozsahu výkonů a druhu technického provedení.

Celkově je činnost vedena snahou nabídnout zákazníkům vysokou kvalitu technického řešení s minimalizací potřebných investičních a provozních nákladů. 

REALIZACE - PROVÁDĚNÍ ENERGETICKÝCH STAVEB PROJEKCE - PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Zajišťujeme a řídíme specifické dílčí dodávky, odborné montáže, výrobu specifických zařízení, výrobu tlakových celků dle PED 97/23/es, strojní montáže, kompletace a stavební části vč. návazných profesí. Provedení silno a slaboproudých instalací, MaR, zavedení do Řídicího systému a následné uvedení do provozu. Dbáme na bezpečnost práce v souladu s místními podmínkami. Soustředíme se na komplexnost a optimalizaci dodávek „na klíč“. Hledíme na technologickou stránku výroby. Máme zkušenosti s mezinárodními kontrakty. Umíme řídit výrobu a výstavbu mnohých energetických zařízení jakým je například vyhrazené tlakové zařízení. Soustředíme se na kvalitu prováděného díla při spolupráci s TÜV Nord, nebo místními Notifikovanými osobami. Zákazníkovi podáváme korektní informace o stavu zakázky. Ctíme etiku a podporujeme vysokou úroveň komunikace.  Hlavní doménou naší projekční a inženýrské činnosti je řešení z pohledu na výrobní technologii jako na celek. V oblasti tepelné energetiky a kompletního rozsahu technologií úpraven vod zajišťujeme: Vypracování dokumentace k územnímu řízení, vypracování dokumentace pro stavební řízení, vypracování dokumentace pro provedení stavby (Detail/Basic Design, 2D/3D), projednání všech druhů dokumentací s dotčenými orgány státní správy, autorský dozor při výstavbě a poradenskou činnost. Dále poskytujeme: Energetické audity, technicko-ekonomické studie, energetické koncepce, koncepce energetického využití odpadů, podklady pro zadání stavby, podklady pro výběrová řízení, technické dozory investora. K dalším činnostem patří i technická pomoc.https://www.traditionrolex.com/36

https://www.traditionrolex.com/36